กรอบความร่วมมือ : เวียดนาม

เวียดนาม
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-เวียดนาม Memorandum of Understanding (MOU) on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Health of the Socialist Republic of Vietnam ลงนามเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 26/01/2555
ย้อนกลับ