กรอบความร่วมมือ : จีน

จีน
ลำดับที่ กรอบความร่วมมือ บันทึกความตกลง (MOU, Agreement,Minutes, อื่นๆ)/ช่วงเวลา
1 ไทย-จีน หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ (กุมภาพันธ์ 2557)
ลงนามเมื่อวันที่ 01/02/2557
2 ไทย-จีน Agreement of Technical Exchange Program between the Department of Disease Control, Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and Sun Yat-sen university of the people’s Republic of China ลงนามวันที่ 12 สิงหาคม 2556
ลงนามเมื่อวันที่ 12/08/2556
3 ไทย-จีน Agreement of Technical Exchange Program between the Department of Disease Control, Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and Guangxi Zhuang Autonomous Region Health Bureau, the people’s Republic of China ลงนามวันที่ 22 กรกฎาคม 2556
ลงนามเมื่อวันที่ 22/07/2556
4 ไทย-จีน Agreement of Technical Exchange Program between the Department of Disease Control, Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Department of Health of Guangdong Province, the people’s Republic of China ลงนามวันที่ 28 สิงหาคม 2555
ลงนามเมื่อวันที่ 28/08/2555
5 ไทย-จีน MOU ระหว่างกรมควบคุมโรคและ Guangdong Province Hospital for Occupational Disease Prevention and Treatment (GDHOD) ลงนามวันที่ 17 มิถุนายน 2552
ลงนามเมื่อวันที่ 17/06/2552
6 ไทย-จีน Memorandum of Understanding (MOU) 29 May 1997 At Beijing, China
ลงนามเมื่อวันที่ 29/05/2540 At Beijing, China
ย้อนกลับ